Warsaw 08.09.2011 poland<br />
Lukasz Wejchert. Since 2002 he is associated with the largest Polish web portal Onet.pl<br />
At the beginning as vice president, and since June 2004 - Chairman of the Board. In August 2006, Jan Lukasz Wejchert also assumed the position of Vice President of TVN tv station. Since 2010 is a member of the Executive Committee of ITI.<br />
Photo: Adam Lach / Napo Images for Wprost<br />
<br />
Lukasz Wejchert. Od 2002 roku jest zwi?zany z najwi?kszym polskim portalem internetowym Onet.pl <br />
Na pocz?tku jako wiceprezes, a od czerwca 2004 roku - prezes Zarz?du. W sierpniu 2006 r. Jan ?ukasz Wejchert obj?? tak?e stanowisko Wiceprezesa Zarz?du TVN. Od 2010 jest Cz?onkiem Komitetu Wykonawczego ITI.<br />
Photo: Adam Lach / Napo Images dla Wprost
Share
twitterlinkedinfacebook
NAPO110908AL_110
Warsaw 08.09.2011 poland
Lukasz Wejchert. Since 2002 he is associated with the largest Polish web portal Onet.pl
At the beginning as vice president, and since June 2004 - Chairman of the Board. In August 2006, Jan Lukasz Wejchert also assumed the position of Vice President of TVN tv station. Since 2010 is a member of the Executive Committee of ITI.
Photo: Adam Lach / Napo Images for Wprost

Lukasz Wejchert. Od 2002 roku jest zwi?zany z najwi?kszym polskim portalem internetowym Onet.pl
Na pocz?tku jako wiceprezes, a od czerwca 2004 roku - prezes Zarz?du. W sierpniu 2006 r. Jan ?ukasz Wejchert obj?? tak?e stanowisko Wiceprezesa Zarz?du TVN. Od 2010 jest Cz?onkiem Komitetu Wykonawczego ITI.
Photo: Adam Lach / Napo Images dla Wprost

Filename: NAPO110908AL_110.jpg
Source: Napo Images
Date: 8 Sep 2011
Location: warsaw poland
Credit: Napo Images
Copyright:
Model Release: No
Property Release: No
Restrictions: !!!!!UWAGA RESTRYKCJE!!!!!!.Zdjecie moze byc uzyte w prasie gdy sposob jego wykorzystania oraz podpis nie obrazaja osob znajdujacych sie na fotografii.
Direct Link: